WYWIAD GOSPODARCZY

Majątek, zdolności płatnicze oraz wiarygodność gospodarcza firm i osób w dzisiejszym, brutalnym, świecie biznesu to często najcenniejsze informacje mogące decydować o funkcjonowaniu i istnieniu każdej firmy, małej, średniej i wielkiej.

W trakcie przeprowadzania wywiadu gospodarczego staramy się ustalić informacje dotyczące sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej oraz ekonomicznej przedsiębiorców, na zlecenie innych podmiotów gospodarczych w celu oszacowania ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej i unikania strat.
Głównym celem wywiadu gospodarczego jest ochrona firmy przed stratami finansowymi i konsekwencjami wynikającymi z nawiązania współpracy z nieuczciwym partnerem.

Czynności podejmowane w zakresie wywiadu gospodarczego:

  • sprawdzenie sytuacji ekonomicznej, majątkowej oraz prawnej przedsiębiorstwa w celu ustalenia danych na temat wypłacalności,
  • ustalenie powiązań osobowych właścicieli i kadry zarządzającej,
  • weryfikację tożsamości i wiarygodności partnerów biznesowych i potencjalnych kontrahentów, a także ich działań,
  • zebranie informacji o firmie wśród jej kontrahentów, pracowników, konkurencji,
  • sprawdzenie, czy przeciwko firmie toczyło się postępowanie upadłościowe, naprawcze, sądowe lub egzekucyjne,
  • weryfikację tożsamości i kwalifikacji kadry zarządzającej,
  • zebranie materiałów internetowych na temat wskazanego podmiotu gospodarczego oraz ogólnej opinii na rynku.

USŁUGI DODATKOWE

  • Weryfikacja pracowników
  • Ustalenie majątku firmy
  • weryfikacja umów
Zatrudnianie nowych pracowników w firmie to zawsze ryzyko braku zgodności kompetencji i predyspozycji  z danymi zawartymi w jego  CV oraz z oczekiwaniami stawianymi przez pracodawcę. Gruntowny wywiad o osobie pozwala zminimalizować ryzyko błędu rekrutacyjnego oraz innych ryzyk związanych z dostępem pracownika do poufnych danych firmy. Tylko zebranie rzetelnego wywiadu o potencjalnym pracowniku w zakresie jego dotychczasowego życiorysu zawodowego, niekaralności, ewentualnych powiązań przestępczych, skłonności do uzależnień itp. stwarza możliwość posiadania kompletnej wiedzy o osobie pod kątem zasadności decyzji o zatrudnieniu i ewentualnych zagrożeń dla firmy.
Jak odzyskać dług to pytanie, które spędza sen z powiek wielu osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. Przekazanie sprawy do firmy windykacyjnej bądź komornika to jedynie część zadań, nie gwarantujących sukcesu skutecznej egzekucji, gdyż dopiero poprzez wskazanie majątku dłużnika może ona przebiegać efektywnie. Zarówno komornicy jak i inne firmy zajmujące się prawnym ściąganiem należności nie zajmują się zdobywaniem informacji o majątku dłużnika. Często egzekucja jest szczególnie utrudniona z uwagi na ukrywanie majątku oraz stosowanie różnorodnych mechanizmów komplikujących bądź uniemożliwiających jego wskazanie. Zakres i czas zebrania tychże informacji z uwagi na częstą wielowątkowość sprawy wymaga indywidualnych uzgodnień z klientem w przedmiotowym zakresie.
Weryfikacja zawieranych umów pozwala zwrócić uwagę Klienta na zagrożenia bądź prawne niuanse, które mogą zdecydować o niekorzystności biznesowej bądź prawnej kontraktu. Poprzez uświadomienie i ukierunkowanie ryzyk oraz wskazanie różnych scenariuszy dotyczących realizacji umowy i rozwoju współpracy uniknąć można zawarcia jej w formie rodzącej wiele zagrożeń i odpowiedzialności. Najlepsze efekty uzyskuje się w powiązaniu weryfikacji treści umowy z gruntowną weryfikacją podmiotu/osoby będącej jej stroną.

Nasze usługi

Szybki kontakt

Porada

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz dostarczymy informacje o możliwości realizacji Twojego zlecenia.

POTRZEBUJESZ
POMOCY
DETEKTYWA?

JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SZYBKI KONTAKT

Chcesz zadać dyskretnie pytanie? Napisz do nas.

PARAGRAF
Jarosław Tuszyński

NR. LICENCJI: 0004944

NIP: 967 063 40 59
REGON: 381 704 993

ZADZWOŃ